REFERENCJE

Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością w terminie, mimo trudnych warunków technicznych i pogodowych. Współpraca przebiegała dobrze.

Referencje - PRO-INŻ

PRO-INŻ Piotr Gołęgowski, mgr inż.

Zadanie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń, w terminie oraz przewidzianym budżecie. Realizacji inwestycji przebiegła sprawnie i bez problemów, dzięki czemu osiągnięto zaplanowany efekt.
KB POMORZE - referencje zbiornik

KB POMORZE , Główny Inżynier Prokurent