Geomembrana | Budex - Zgrzewanie folii

Geomembrana to syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o bardzo niskiej przepuszczalności (najczęściej HDPE, rzadziej PCV lub EPDM), stosowana głównie jako bariera uszczelniająca. Tworzywami używanymi na geomembrany są: PEHD i PCV. Geomembrana współpracuje bezpośrednio z gruntem, na którym jest posadowiona, zabezpieczając go przed migracją płynów (wody, odcieków, odpadów płynnych itp.). Geomembrana może być materiałem o jednorodnej strukturze (tworzywa termoplastyczne) lub stanowić kompozyt złożony z różnych materiałów syntetycznych i mineralnych
Tworzywa, z których wykonywane są geomembrany, muszą spełniać szereg warunków, jak np.: możliwie najniższa przepuszczalność dla cieczy i gazów, odporność na media, dla których stanowią warstwę izolacyjną, duża wytrzymałość na rozrywanie przy jednoczesnym dużym wydłużeniu dochodzącym do 1000%, łatwość łączenia itp.

Geomembrany najczęściej występują jako folie, produkowane są na wytłaczarkach w postaci taśm (bez końca), o szerokości od 1 do 12 m i grubości od 0,5 do 3 mm. Powierzchnia może być gładka lub posiadać strukturę. Podstawowymi tworzywami stosowanymi na geomembrany są: PEHD i PCV

Cena geomembran, którą oferujemy jest niezwykle atrakcyjna.

Wybór rodzaju geomembrany

Wybór grubości folii zastosowanej do uszczelnienia danego obiektu zależy od składowanych w nim substancji. Im substancja niebezpieczniejsza dla środowiska naturalnego, tym grubość folii się zwiększa i może dojść do 3 mm grubości. W niektórych zastosowaniach grubość folii może być mniejsza, nawet 0,75 mm, lecz musi mieć to techniczne uzasadnienie. Najważniejszą czynnością w uszczelnianiu danego obiektu geomembraną jest łączenie poszczególnych pasm folii, gdyż oprócz właściwości folii to właśnie połączenia stanowią o szczelności całego obiektu.
Łączenie geomembran – folii z tworzyw termoplastycznych

Zgrzewanie geomembrany, zgrzewanie folii

Łączenie poszczególnych pasm folii odbywać się może metodami: spawania, zgrzewania, a w przypadku folii Geomembrana EPDM metodą klejenia. Na rysunku przedstawiono schematycznie ww. złącza. Najczęściej stosowana jest metoda zgrzewania realizowana w wersji z jedną zgrzeiną lub dwiema zgrzeinami rozdzielonymi kanałem próbnym.

Geomembrana oczko wodne

Polecamy również usługę, która jest świetnym rozwiązaniem do budowy oczek wodnych. Oraz usługi: