Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń zgodnie ze sztuką budowlaną, w terminie oraz przewidzianym budżecie.
REFERENCJE ŁUPKI NIKO
REFERENCJE NIKO 1

NIKO,